ความพิเศษของการมาเรียนเพอร์มาคัลเชอร์ที่สหายน่าน เป็นความพิเศษหนึ่งที่หาได้ยากในระบบการศึกษาของประเทศไทย นั่นคือ การที่นักเรียนได้เรียนภาคทฤษฎี แล้วได้นำไปลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น

คอร์สเรียนเพอร์มาคัลเชอร์ เปิดวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ค่าเรียนรวมค่าที่พักและกินอยู่ 10 วัน เป็นเงิน 8,800 บาท จ่ายเป็นเงินสดเมื่อมาถึงฟาร์ม

สมมติว่า เราเรียนภาคทฤษฎีเรื่อง ความรู้ในระบบนิเวศวิทยาเพื่อการออกแบบ เช่น เราเรียนรู้ว่า ไผ่นั้นเป็นไม้โตเร็ว ที่มีความสูงยาวและแข็งแรง ฉะนั้น ในการออกแบบที่ดินและที่อยู่อาศัยของเรานั้น เราสามารถปลูกไผ่เป็นแนวไม้กันลมได้

เราเรียนรู้ว่าการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นทั่วไปนั้น จะแก่ขึ้นตามเส้นรอบวงของลำต้นที่ใหญ่ขึ้นตามอายุของมัน แต่ไผ่นั้นเป็นพืชตระกูลหญ้า มันจึงไม่ได้แก่ขึ้นตามเส้นรอบวง แต่แก่ขึ้นตามความยาวของมัน ฉะนั้นการนำไผ่ไปใช้ในการออกแบบ เราจึงรู้ว่า หากเราต้องการความแข็งแรงทนทาน เราต้องเลือกใช้ส่วนโคนที่เป็นไผ่แก่ แต่หากเราต้องการไผ่ที่ตัดง่าย เปลี่ยนรูปทรงตามที่เราต้องการ เราต้องเลือกยอดไผ่หนุ่มมาใช้งาน

เมื่อถึงเวลาไปตัดไผ่ เราจะได้ไปเลือกตัดไปให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน และเราก็จะไปตัดไผ่กัน เดี๋ยวนี้ล่ะ อย่าไปตัดไผ่ที่ใช้บังลมมาล่ะ!